Smått och stort om spel

Från och med den 1 augusti 2018 kunde spelbolag ansöka om att få spellicenser. Från och med nästa år föreslås nämligen en ny spelreglering som innebär att samtliga aktörer inom spelbranschen behöver spellicenser för att få fortsätta agera på marknaden i Sverige.

Den nya föreslagna regleringen är tänkt att gälla såväl offline- som onlinespel som äger rum i Sverige. De aktörer som inte fått sin licens beviljad kommer att stängas ute från spelmarknaden som en följd av detta.

Ansökan för spellicenser görs hos Lotteriinspektionen

Sedan 1 augusti, då ansökningsperioden för spellicenser öppnades, har hela 31 stycken spelbolag ansökt om licensen. Totalt beräknas cirka 50 till 100 stycken ansöka om licensen, men hittills är det dock få ansökningar som inkommit. Ansökningarna sker hos Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen är en tillsynsmyndighet som har i uppgift att bland annat följa och underrätta regeringen om utvecklingen inom spel- och lotterimarknaden. De ska dessutom verka för en god utveckling inom spel- och lotteriverksamheten. För den som vill hitta seriösa aktörer och spela på casino online bör välja en som ansökt som licensen. Den nya spelregleringens syfte är just att bidra till en god utveckling i branschen. Med den nya spellagstiftningen är syftet att ge konsumenterna skydd genom en hög säkerhet.

Lotteriinspektionens förväntningar inför den 1 augusti var att trycket från bolag som ger kunder möjlighet att spela på casino online skulle vara högt. Det skulle dock visa sig att detta inte stämde så väl överens med förväntningarna. I och med att Lotteriinspektionen förväntade sig ett högt tryck hade extra resurser kallats in inför den 1 augusti, de hade ökat sin personalstyrka med 50 % jämfört med en vanlig dag. De blev förstås förvånade över det lilla intresse som skulle komma att visa sig för ansökningarna och dess förstärkning i form av personal skulle visa sig vara onödig. Anledningen till att det höga trycker uteblev verkar vara oklar från Lotteriinspektionens sida.

Paneldiskussion om spelregleringen gick såhär:

Stäng meny