Smått och stort om spel

Enligt en undersökning från 2008 är svenskarna ett folk som gillar att spela, men som inte satsar särskilt stora summor. Innebär detta att risken för att fastna i spelberoende är större eller mindre än i andra länder?

Enligt undersökningen hade 95% av de tillfrågade någon gång satsat pengar på spel. Den allra vanligaste spelformen är lotteri, men det finns en stor spridning. Enligt forskarna är spännvidden, alltså det stora utbudet av olika typer av spel, en sak som kännetecknar Sverige.

Andelen svenska spelare som har problem med sitt spelande är inte så stor i Sverige, men det betyder naturligtvis inte att den är obefintlig. Det spel som de flesta själva rapporterar att de har problem med är internetpoker. 30,2 procent av de tillfrågade uppgav att de hade problem med detta. På andra plats hittar vi statliga Svenska spels Vegas-maskiner, som ungefär en fjärdedel av de tillfrågade hade problem med. På tredje plats finns övriga internetspel, vilket även inbegriper aktier och optioner. Detta är kanske inte vad man först tänker på, när man tänker på spelberoende.

Vad är lagom?

Enligt de studier som har gjorts liknar risken för att fastna i spelberoende många andra hälsorisker: störst risk att drabbas löper män, födda utanför Europa och tillhörande ekonomiskt utsatta grupper. Riskerna har dock inte ökat under de senaste åren.

Enligt Folkhälsoinstitutet är två procent av Sveriges befolkning spelberoende. Svenska spel skriver så här på sin webbplats om spelberoende.

Spelproblem är ett dolt problem eftersom det varken syns eller luktar. Vanliga tecken på spelberoende – eller tecken på att du befinner dig i riskzonen – är bland annat om du:

  • ständigt tänker på spel
  • jagar förluster
  • ljuger för att dölja hur mycket du spelar

Även många av de företag som erbjuder spel på nätet, som poker och casino, har program för att motverka spelberoende.

Stäng meny